GENERALFORSAMLINGLyngby og Omegns Skyttekreds afholder generalforsamling mandag den 10. oktober kl. 18.30 i foreningens opholdslokale ved skydebanen på Toubroskolen.
Dagsorden i følge foreningens love. 
Eventuelle forslag skal sendes skriftligt til formand Martin Dreyer-Christensen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
D a g s o r d e n:

1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (Martin Dreyer-Christensen)
– Modtager genvalg

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter tur afgår: Thomas Glud-Wagner
– Modtager genvalg


Torkild Kaysen
– Modtager genvalg


Vacant (ungdomsrep. 18-21 år)

8. Valg af 2 suppleanter (1 år)
9. Valg af revisor

Efter tur afgår: Helle Kristensen
– Modtager ikke genvalg
Bestyrelsen har en indstilling

9. Valg af revisorsuppleant (1 år)
10. Eventuelt

Skydesportens dag

Lyngby skyttekreds deltager også i år i "Skydesportens dag".

Dette betyder at man kan kommer forbi og så prøve at skyde ganske GRATIS!
Dette arrangement afholdes lørdag den 15.10.22 fra kl. 10 til 15 på vores indendørsbaner!Som noget nyt er det nu muligt også at prøve pistolskydning. HUSK at medbringe billedID eller sygesikringskort, da vi skal registerere deltagerne!

Læs mere om dette arrangement på DGI hjemmeside, direkte link klik HER eller klik på billedet til højre


INFO

Opstart på indendørsbanerne er i år tirsdag den 27.9.22!Tak til sponsorene

Et kæmpe TAK til alle sponsorer der hjalp med at vi fik nye super brugbare skyttetrøjer, vi kan have på under skydejakkerne! "Det spiller bare MAKS", som en af vore ungskytter sagde :-)

Om os

Vi er en forening med en blanding af børn, unge og voksne, alle kan være med, da vi opdeles i klasser efter alder og skydefærdigheder.
Vi arbejder rigtig meget med koncentration, fokus, ro og opmærksomhed, for at få et godt udbytte af vores sport.
Vi oplever, at dette er noget, vi kan tage med os videre i hverdagen.
Vi tager ud til forskellige stævner, herunder også DM, hvor konkurrencen er vigtig. Det er, her vi kan måle os med de andre foreninger. Det sociale bliver vægtet meget højt, når vi er ude til stævner.

Der deltages i forskellige former for åbent hus, og ikke mindst er foreningen meget aktivt deltagende i de lokale stævner.
Vi gør rigtig meget for det sociale, viser hensyn, hjælper hinanden og husker en god omgangstone. En vigtig regel er, at vi skal alle skal være her.
I flere år har vi et lokalt samarbejde med Toubroskolen, eleverne i 4. og 5. klasse har skydning på skoleskemaet. Vi har skoleskydning for 5.klasserne, det er et landsdækkende initiativ.

Vi har 4 uddannede skydetrænere, der står klar hver træningsdag. Yderligere har vi også uddannet 4 banekommandører, der altid har styr på at sikkerheden på skydebanerne er i top og reglerne overholdes!