Formand:
Martin Dreyer-Christensen - 51264362 
Næstformand:
René Olsen - 20815341

Kasserer:
Martin Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Frederiksen
Kay Kruse
Thomas Glud-Wagner

Revisor:
Michael Torndahl Helgren